Skip to content


Ano ang ISIP?

Ang ISIP ay isang E-learning program na magtuturo sa iyo ng pangunahing mga katotohanan mula sa Salita ng Diyos na iyong maibabahagi sa iba.

Mag-aral kung gaano mo kadalas ibigin, kung kailan mo nais. Hindi ka nakatali rito sa anumang mga obligasyon at ang mga aralin sa ISIP ay palaging libre sa lahat ng oras.


Bakit ka Mag-aaral sa pamamatnubay ng ISIP?

Tanging ang dalisay na Salita ng Diyos lamang ang ginagamit ng aming mga tagapagturo, walang dagdag at walang bawas. 

Ang aming mga tagapagturo ay mayroong malawak na kaalaman tungkol sa mga wika ng Biblia, kasaysayan, mga relihiyon sa mundo at marami pang iba. Tungkulin nilang ituro sa iyo ang katotohanan ng Biblia at sagutin ang iyong personal na mga katanungan tungkol sa pananampalataya at relihiyon.

Binibigyan ka rin ng ISIP ng natatanging pagkakataon na palawakin ang iyong pag-aaral at magsanay upang maging isang ganap na ISIP Bible Leader.


Tatlong Paraan upang Matuto sa pamamatnubay ng ISIP
Walang nakataling obligasyon / Mag-aral Anumang Oras / Palaging Libre sa Lahat ng Oras 

Pansariling Pag-aaralAntas ng Pagiging DisipuloAntas ng Pagiging Tagapagpalaganap
Ibahagi ang Salita ng Diyos sa Iba
Kumpletuhin ang Pansariling mga Aralin
Humiling ng mga Katibayan
Makibahagi sa mga Live Classes
 
Kumpletuhin ang kinakailangang mga Gawain
 
Makipagtulungan sa isang Tagapagturo
  
Maging isang ISIP Bible Leader
  

Ibahagi ang Salita ng Diyos sa Iba!

Handa ka na? Magsimula ka nang Mag-aral Ngayon!

Pagsamba at Papuring Musika

Makinig sa nakakapagpasiglang mga awiting pagsamba

Makinig ngayon

Magtanong sa isang Pastor

Ang mga tagapagturo ng ISIP ay handang sagutin ang iyong mga katanungan

Magsumite ng tanong

Inaanyayahan ka namin sa aming mga pagtitipon

Bumisita sa aming Kapulungan Ngayon

Alamin